Projekty sanitarne, przyłącza, ogrzewanie, kotłownie, wentylacja, klimatyzacja, gaz. Białystok, woj. podlaskie 

Budynki usługowe

Budowa budynku szkoły z oddziałami przedszkolnymi i salą gimnastyczną przy ul. Kreatywnej w Białymstoku
Komplekstowa dokumentacja branży sanitarnej

Opracowanie wielobranżowe

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną w Białymstoku obręb Bacieczki
Dokumentacja projektowa instalacji ogrzewczych z wykorzystaniem pompy ciepła solanka-woda, wentylacyjnych, wod-kan, p.poż.

Opracowanie wielobranżowe

Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Suwałkach przy ul. Platynowej
Dokumentacja projektowa instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, wod-kan, p.poż.

Opracowanie wielobranżowe

Zespół Szkół w Wojewodzinie gm. Grajewo
Termomodernizacja budynku internatu i budynku warsztatowego
W ramach zadania termomodernizacyjnego: projekty kotłowni olejowych wspomaganych instalacją solarną oraz projekty instalacji centralnego ogrzewania w budynku internatu i budynku warsztatowym.

Opracowanie wielobranżowe

Budynek mieszkalno-usługowy w Łapach przy ul. Cmentarnej.
Projekt budowlany instalacji: centralnego ogrzewania, wodociągowej, p.poż, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej, kotłowni gazowej oraz klimatyzacji.

Opracowanie wielobranżowe

Budynek biurowy z pełnowymiarową salą gimnastyczną w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej. Kompleksowa dokumentacja budowlana, wykonawcza i kosztorysowa w zakresie instalacji ogrzewczych, wentylacji mechanicznej, wod-kan oraz instalacji gazowej.

Opracowanie wielobranżowe