Projekty sanitarne, przyłącza, ogrzewanie, kotłownie, wentylacja, klimatyzacja, gaz. Białystok, woj. podlaskie 

Sieci uzbrojenia terenu

Przez okres działalności wykonywaliśmy sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz cieplne w technologii preizolowanej wraz z kompleksowym prowadzeniem spraw formalnych począwszy od wystąpienia o warunki techniczne do gestorów sieci, po złożenie kompletnych dokumentacji do pozwolenia na budowę czy też zgłoszenie. Obiektami obsługiwanymi są budynki jednorodzinne, wielorodzinne, usługowe a także produkcyjne. Poniżej prezentujemy ważniejsze opracowania.

Sieć cieplna wysokoparametrowa w technologii preizolowanej z instalacją alarmową wraz z przyłączami oraz węzłami cieplnymi na potrzeby budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Białymstoku w rejonie ulic Bohaterów Getta i Żabiej.
Kompletna dokumentacja projektowa budowlana (wraz ze skutecznym zgłoszeniem) oraz wykonawcza w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej, a także przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Opracowanie wielobranżowe

Sieć cieplna wysokoparametrowa w technologii preizolowanej z instalacją alarmową wraz z przyłączami oraz węzłami cieplnymi na potrzeby budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Białymstoku w rejonie ulic Antoniuk Fabryczny i Rzemieślniczej.
Kompletna dokumentacja projektowa budowlana (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) oraz wykonawcza w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej, a także przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Opracowanie wielobranżowe

Odpływ ścieków z oczyszczalni ścieków w Kamińsku gmina Górowo Iławeckie. Opracowanie projektowe remontu ponad 900 m kanalizacji o średnicy DN500 w technologii rur betonowych oraz z tworzywa sztucznego.

Opracowanie indywidualne

Sieć cieplna wysokoparametrowa w technologii preizolowanej z instalacją alarmową wraz z przyłączami oraz węzłami cieplnymi na potrzeby budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Szerokiej.
Kompletna dokumentacja projektowa budowlana (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) oraz wykonawcza w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej, a także przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Opracowanie wielobranżowe

Sieć wodociągowa w gminie Juchnowiec Kościelny.
Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (m. in. lokalizacja w pasie drogi powiatowej, uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rzeczoznawcą p. poż.). Prowadziliśmy sprawy formalne łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Opracowanie indywidualne