Projekty sanitarne, przyłącza, ogrzewanie, kotłownie, wentylacja, klimatyzacja, gaz. Białystok, woj. podlaskie 

Obiekty sakralne

Budowa zbiorników podziemnych wraz z instalacją zagospodarowania wody deszczowej przy zabytkowym kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, przy ul. Suchowolca

Opracowanie wielobranżowe

Zespół sakralny (kościół, plebania) w Białymstoku przy ul. Narewskiej. Dokumentacja projektowa branży sanitarnej. Instalacje: ogrzewcze, wentylacyjne, gazowej, wodociągowe. p.poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kotłowni gazowych.

Opracowanie wielobranżowe

Zabytkowy kompleks klasztorny w Szczuczynie. Dokumentacja projektowa branży sanitarnej. Instalacje: ogrzewcza, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, pomp ciepła z wymiennikami pionowymi o mocy ~120 kW.

Opracowanie wielobranżowe

Zespół sakralny (kościół, plebania) w Ignatkach Osiedle. Dokumentacja projektowa branży sanitarnej. Instalacja: ogrzewcza, wentylacyjna, gazowa wraz ze zbiornikami na gaz płynny, wodociągowa. p.poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kotłowni gazowej.

Wykonaliśmy operat wodnoprawny na podstawie którego uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód deszczowych do ziemi.

Opracowanie wielobranżowe

Budowa budynku Zgromadzenia Zakonnego w Knyszynie.
Projekty budowlane i wykonawcze instalacji ogrzewczych, wod-kan, p. poż. praz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

Opracowanie wielobranżowe