Projekty sanitarne, przyłącza, ogrzewanie, kotłownie, wentylacja, klimatyzacja, gaz. Białystok, woj. podlaskie 

Źródła ciepła

Wykonując kompleksową dokumentację danego obiektu budowlanego w naszym zakresie były również źródła ciepła. Zakres rozwiązań technologicznych był szeroki począwszy od kotłowni na paliwa stałe, przez kotłownie gazowe, olejowe, po węzły cieplne a także pompy ciepła i instalacje solarne.

Poniżej przedstawiamy ważniejsze obiekty, do których wykonywaliśmy wyłącznie opracowania źródeł ciepła.

Węzeł cieplny na potrzeby budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 12.

Opracowanie wielobranżowe

Źródło ciepła na potrzeby zespołu budynków Huty Szkła Biaglass w Białymstoku. Kotłownia kontenerowa gazowa o mocy nominalnej 850 kW. Dodatkowo przebudowa instalacji odzysku ciepła z procesów technologicznych o mocy ~250 kW celem współpracy z projektowaną kotłownią.

Opracowanie wielobranżowe

Kotłownie: olejowa i na paliwo stałe w budynku przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie. Projekt budowlany i wykonawczy dwóch kotłowni współpracujących ze sobą na potrzeby ogrzewania budynku produkcyjnego.

Opracowanie wielobranżowe

Projekt wykonawczy przebudowy węzła cieplnego o mocy zamówionej ~1,6 MW, zasilanego z sieci wysokoparametrowej, zlokalizowanego w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty.
Kompletna dokumentacja projektowa wykonawcza branży sanitarnej oraz elektrycznej wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.

Opracowanie wielobranżowe

Projekt wykonawczy przebudowy grupowego węzła cieplnego o mocy zamówionej ~1 MW zlokalizowanego w Białymstoku, przy ul. Dziesięciny
Kompletna dokumentacja projektowa wykonawcza branży sanitarnej oraz elektrycznej wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.

Opracowanie wielobranżowe

Projekt wykonawczy przebudowy grupowego węzła cieplnego o mocy zamówionej ~1,1 MW zlokalizowanego w Białymstoku, przy ul. Kalinowej
Kompletna dokumentacja projektowa wykonawcza branży sanitarnej oraz elektrycznej wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.

Opracowanie wielobranżowe

Projekt wykonawczy przebudowy grupowego węzła cieplnego o mocy zamówionej ~3 MW zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona
Kompletna dokumentacja projektowa wykonawcza branży sanitarnej oraz elektrycznej wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.

Opracowanie wielobranżowe